Öğrenci Sendikası Türkiye’de öğrenciliğe dair üç temel sorun başlığı tanımlar:

 1. Geleceksizlik

 2. Özgürlük

 3. Öğrenci hakları

Ve tüm bu sorunlardan kurtulmanın tek bir yolu olduğuna emindir: “Biz” olmak!

Ancak nasıl sorunlarımızın kaynağı biz değilsek, yalnızca var olmamız da bu sorunları çözemez. Gücümüzü bir araya gelerek, ortaklaşarak ve birlikte karar vererek oluşturabiliriz.

 • Öğrenci Sendikası emekten yanadır.

 

 • Türkiye’de politikalar, eğitimi oldukça vahim hale getirmiştir. Bütün yurttaşların gönüllü biçimde sahiplenebileceği bir eğitim sistemi yoktur. İmam-hatipleşme ve eğitimin dinselleştirilmesi, bilimsel eğitimi sekteye uğratmaktadır. Özel okulların sayısının artışı, devlet okullarının niteliksizleşmesiyle birlikte düşünüldüğünde niteliksel fark gitgide açılmaktadır. Öğrenci Sendikası eşit, bilimsel ve parasız eğitimi savunur.

 

 • Özgürlük sorunu dendiğinde bu sorunu yaşayan toplumsal kesimlerin en başında gençlik gelmektedir. Fikir, ifade, kaynaklara erişim, bilgi alma gibi sayısız alanda Türkiye sınıfta kalmaktadır. Toplumun ve bireylerin üzerindeki baskıların kaldırılması ve ülkenin demokratikleşmesi için Öğrenci Sendikası özgürlüğü savunur.

 

 • Türkiye’de kadın kamusal ve özel alanda yoğun ve sistemli bir baskı altındadır. Kadınlar, sık sık çeşitli biçimlerde şiddete maruz kalmaktadır. Öğrenci Sendikası, kadın sorunlarının ekonomik eşitsizlikler, eğitimde dinselleşme ve özgürlük sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını öne sürer. Kadınlar ancak birlikte olduklarında güçlü ve toplum üzerinde belirleyici olabilir. Öğrenci Sendikası, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eder.

 

 • Türkiye demografisi, tarihi ve kozmopolit kültürü itibariyle bir zenginlik yuvasıdır. Öğrenci Sendikası, Türkiye’nin ilerici tarihini ve her tür etnik ve kültürel çeşitliliğini sahiplenir.

 

 • Yurttaş ve öğrenci olmanın tarihten bu yana kazandığı bir takım hakları vardır. Tarih bilinci ile kavranan bu haklar, bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Öğrenci Sendikası, bütün öğrencilerin başlıca sorumluluğunun haklarına sahip çıkmak olduğunu savunur.

 

 • Bilgi edinmek, bilinçlenmek ve bilinçlendirmek Öğrenci Sendikası’nın önüne koyduğu başlıca görevlerdendir. Alınan her bilgi, verilirken değer kazanır. Aydınlanmanın ve tarihin dayattığı bir misyon olarak Öğrenci Sendikası, bilgiyi paradan daha değerli bulur. 

 

 • Sinemadan tiyatroya, resimden müziğe sanatın bütün başlıkları endüstriyelleşmekte ve parasallaşmaktadır. Öğrenci Sendikası, toplumsal hayatın her alanında paranın her şeyi satın alabilirliğine karşıdır. Her alanda, pazarlamak için değil aydınlatmak, bilinçlendirmek ve paylaşmak için üretmekten yanadır.

 

 • Değer, yalnızca parasal bir anlam taşımaz. Öğrenci Sendikası, dünyada özellikle son kırk yılda değerin yoğun biçimde parasallaştığını tespit eder ve bunun doğrultusunda metalaşmaya, özelleştirmeye ve piyasalaşmaya karşı durur.

 

 • Türkiye’de rant ve kâr politikaları, kentsel ve doğal alanda yol açmaktadır. Öğrenci Sendikası, halk sağlığı ve ülkenin geleceğini koruyabilmek için çevre ve hayvan dostu bir karaktere sahiptir.