Düşün, yarat, savun : Öğrenci Sendikası'na katıl!

Türkiye’nin dört bir yanından ve Kıbrıs’tan, onlarca üniversite ve liseden yüzlerce arkadaşımız problemleriyle mücadele edebilmek için Öğrenci Sendikası’nda buluşuyor. Birlikte tartışıyor, birlikte karar veriyoruz. Sorunun değil, çözümün parçası olmak için bir araya geliyoruz.

Öğrenci Sendikası’nın bir parçası olmak için öğrenci olman ve ilkelerimizi benimsemen yeterli!

Geleceğimizi kurtarmanın yolu ortak sorunlarımızı çözmek üzere bir araya gelmekten, sözümüzü ve gücümüzü birleştirmekten geçiyor.

Yeryüzündeki tüm yolculuklar tek bir adımla başlar.

Sence de o adımı atmanın zamanı değil mi?

İLKELERİMİZ

Emeğe ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!

Emek dostu bir kuruluş olan Öğrenci Sendikası, on yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış olan haklarımızın savunulmasını ve ilerletilmesini temel hedef olarak belirler.

Herkes İçin Eşit, Bilimsel ve Parasız Eğitim İstiyoruz!

Ülkemizdeki eğitim sistemi içler acısı haldedir. Bilimsel eğitim sekteye uğramakta, fırsat eşitliği yok edilmektedir. Herkes için eşit, bilimsel ve ücretsiz eğitim talebi yükseltilmelidir.

Özgür Olmak, Özgür Yaşamak İstiyoruz!

Fikir, ifade, kaynaklara erişim, bilgi alma özgürlükleri konusunda Türkiye sınıfta kalmaktadır. Gençlerin özgürce eğitim görebilmesi ve yaşayabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmelidir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Savunuyoruz!

Türkiye’de kadınlar ve LGBTİ+’lar çeşitli biçimlerde ayrımcılığa, şiddete ve baskıya maruz kalmaktadır. Ekonomik eşitsizlikler, eğitimde dinselleşme ve özgürlük sorunlarının körüklediği toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle her alanda, hep birlikte mücadele edilmelidir.

Aydınlık Bir Türkiye İstiyoruz!

Türkiye demografisi, tarihi ve kozmopolit kültürü itibariyle bir zenginlik yuvasıdır. Türkiye’nin ilerici tarihi ve her tür etnik ve kültürel çeşitliliği koşulsuz olarak sahiplenilmelidir.

Çevre ve Hayvan Dostuyuz!

Türkiye’de rant ve kâr politikaları, kentsel ve doğal alanda facialara yol açmaktadır. Doğamızın korunması için yaşam alanlarımız çevre ve hayvan dostu politikalarla organize edilmelidir.

BLOG

LGBTİ+, Var Öyle Bir Şey

Bugün yalnızca Türkiye’de olmamakla beraber dünyanın birçok yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği adına yapılan Onur Yürüyüşleri, bizim için de LGBTİ+’ları kriminalize etmeye, yok saymaya çalışanlara karşın çok büyük önem arz ediyor. Dünyanın geri kalanında bir festival havasında yapılan bu yürüyüşler ne yazık ki ülkemizde hala valilerce yasaklanan, polislerce ablukaya alınan bir protesto şeklinde. Türkiye’de son yıllarda […]

Arzu, Aşk, Din, İdeoloji

Arzuyu Lacan’cı bir perspektiften ele alarak “insani bir ihtiyaç” olarak tanımlayabiliriz. Sigmund Freud’un aksine Jacques Lacan’a göre arzulamak isteklerden bağımsız bir şekilde gerçekleşir. Konuyu açıklığa kavuşturmak gerekirse mesele arzulanan “nesneyi” elde etmekten ziyade onu arzuladığımızda arzulamanın verdiği hazzı deneyimleyebilmektir. Çoğu zaman arzulanan şeyi elde etmek arzunun çekiciliğini ortadan kaldırır. Zaten hâlihazırda arzuladıkça yücelttiğimiz kendi madde […]

Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik tasarım; bir iletiyi görsel veya yazı yoluyla, iki ya da üç boyutlu olmak üzere yapılan logo, afiş, billboard, kitap, dergi, animasyon, ambalaj tasarımı gibi yaratıcılık gerektiren ihtiyaçları karşılayan eğitim dalıdır. Grafik tasarımın kendi içerisinde hizalama, denge, karşıtlık, hareket, oran, yakınlık gibi belli başlı sanatsal ölçütleri vardır. Bir tasarım oluşturulurken bu tasarım öğelerine dikkat edilmesi […]