Düşün, yarat, savun : Öğrenci Sendikası'na katıl!

Türkiye’nin dört bir yanından ve Kıbrıs’tan, onlarca üniversite ve liseden yüzlerce arkadaşımız problemleriyle mücadele edebilmek için Öğrenci Sendikası’nda buluşuyor. Birlikte tartışıyor, birlikte karar veriyoruz. Sorunun değil, çözümün parçası olmak için bir araya geliyoruz.

Öğrenci Sendikası’nın bir parçası olmak için öğrenci olman ve ilkelerimizi benimsemen yeterli!

Geleceğimizi kurtarmanın yolu ortak sorunlarımızı çözmek üzere bir araya gelmekten, sözümüzü ve gücümüzü birleştirmekten geçiyor.

Yeryüzündeki tüm yolculuklar tek bir adımla başlar.

Sence de o adımı atmanın zamanı değil mi?

İLKELERİMİZ

Emeğe ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!

Emek dostu bir kuruluş olan Öğrenci Sendikası, on yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış olan haklarımızın savunulmasını ve ilerletilmesini temel hedef olarak belirler.

Herkes İçin Eşit, Bilimsel ve Parasız Eğitim İstiyoruz!

Ülkemizdeki eğitim sistemi içler acısı haldedir. Bilimsel eğitim sekteye uğramakta, fırsat eşitliği yok edilmektedir. Herkes için eşit, bilimsel ve ücretsiz eğitim talebi yükseltilmelidir.

Özgür Olmak, Özgür Yaşamak İstiyoruz!

Fikir, ifade, kaynaklara erişim, bilgi alma özgürlükleri konusunda Türkiye sınıfta kalmaktadır. Gençlerin özgürce eğitim görebilmesi ve yaşayabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmelidir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Savunuyoruz!

Türkiye’de kadınlar ve LGBTİ+’lar çeşitli biçimlerde ayrımcılığa, şiddete ve baskıya maruz kalmaktadır. Ekonomik eşitsizlikler, eğitimde dinselleşme ve özgürlük sorunlarının körüklediği toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle her alanda, hep birlikte mücadele edilmelidir.

Aydınlık Bir Türkiye İstiyoruz!

Türkiye demografisi, tarihi ve kozmopolit kültürü itibariyle bir zenginlik yuvasıdır. Türkiye’nin ilerici tarihi ve her tür etnik ve kültürel çeşitliliği koşulsuz olarak sahiplenilmelidir.

Çevre ve Hayvan Dostuyuz!

Türkiye’de rant ve kâr politikaları, kentsel ve doğal alanda facialara yol açmaktadır. Doğamızın korunması için yaşam alanlarımız çevre ve hayvan dostu politikalarla organize edilmelidir.

BLOG

Betonsuz bir gelecek istiyoruz

Yıllardır Türkiye’de rant uğruna doğa katliamları yapılıp; doğa, yürütülen çevre karşıtı politikalar ile talan edilmesine şahit olduk. Tabiatımız hız kesmeden yok edilmesine şaşıramayacak kadar alışır olduk. Küreselleşme ile gelen doğanın sahibi olduğumuz inancı; her açıdan riskte olan geleceğimizi korkunç bir çıkmaza sürüklüyor. Dünya, yaratılan krizden çıkamayacak konuma sürüklenmektedir. Taksim düzenlemesi ve Gezi Parkı’na yapılması planlanan […]

Toplumda empati

Empati nedir? İlk olarak bu kelimenin etimolojik kökenine bakarak başlayabiliriz. Empati veya eşduyum Yunan dilindeki Empathia’dan köken almaktadır ve ilk olarak Aristo’nun Rhetoric eserinde kullanılmıştır. Burada “em” önekinin karşılığı “içinde, içeride”; “pathia” nın karşılığı ise “hissetme” anlamına gelmektedir. Empati en basit ifadeyle kişinin kendisini bir başkasının yerine koyabilmesi, duygularını, içinde bulunduğu durumu ya da davranışlarındaki […]

Kimin geleceği?

Pandemi süreci boyunca eğitim sisteminin köhneliğini gözler önüne seren birçok olay yaşadık. Halihazırda eşit ve bilimsel bir eğitimden söz edemezken, geçen süreçte eşitlik ve bilimsellik adına bahsedebileceğimiz tek bir konu bile kalmadı. Maddi imkânı olmayan çok büyük bir öğrenci kitlesi, hakkı olan eğitimi almaktan çok uzakta. Her geçen gün tek düzleşen faydasızlıktan uzak yöntemler artışta. […]