Gezi’den Boğaziçi’ne Gençliğin Sokak Mirası

Gezi’den Boğaziçi’ne Gençliğin Sokak Mirası

Türkiye, tarihinde birçok eylemselliğe tanık olmuş bir ülkedir. Fakat kuşağımız gereği, Gezi Direnişi bizim için çok ayrı bir yer kaplamaktadır. Birçok sıra arkadaşımız Gezi’yi örnek alarak politikleşmiş, Gezi’den ilham alarak bir şeyleri değiştirebileceğini farkına varmıştır. Keza, birçok dinamik; Gezi’de neleri doğru yaptığını fark etmiş, neleri onarması gerektiğini kavramıştır. Somut kazanımları ve günümüze aktardığı motivasyon mirası ile bizler için farklı bir örnek oluşturmaktadır.

Aktarılan bu mirasın gençlik üzerinde etkilerini gözlemlemek de mümkündür. Kimi zaman okullardaki hijyenik ped dayanışmasıyla yardımlaşma ruhunu, kimi zaman üniversitelerdeki şenlik talepleriyle özgürlük ruhunu, kimi zaman ise atanmış rektörlere karşı yürütülen mücadele ile başkaldırı ruhunu hissettiğimiz oluyor. Bu ve daha birçok örnek yansımanın topluca dışavurumunu görebildiğimiz bir hareket olan Boğaziçi Direnişi ise Gezi’nin bizlere bıraktığı en güçlü ardıllardan biri olarak yorumlanabilir.

Boğaziçi Direnişi; tıpkı Gezi’de olduğu gibi bir odak noktasından başlamış, ülkenin farklı şehirlerine yayılarak gündeme oturmuştu. Fakat bu kez ipler bizlerin, öğrencilerin elindeydi. Gezi’de hükümeti istifaya çağıran talepler, bu kez hükümet eliyle atanmış kayyum rektörleri istifaya çağırıyordu. Öğrenciler gerekli tartışma zeminini oluşturmuş, siyasi bir süreç inşa etmişti. Binlerce farklı düşüncedeki öğrenci, aynı amaç uğruna yürüyordu. Hareket eden kitleyi ve taleplerini farklı olarak ele alsak bile, Boğaziçi Direnişi’ndeki öğrencilerin Gezi’yle büyümüş, ilham almış, şekillenmiş gençler olduğunu saptamak mümkündür.

Bu bize Gezi’den çıkan öğretinin genç kitleler tarafından benimsendiğini göstermektedir. Gençlik için sokak mücadelesi, kampüs hareketliliği mümkündür. Boğaziçi’nden bugüne bakıldığında ise kararlı bir gençlik hareketi taleplerini kazanmakta, enerjisini harekette bulmaktadır. Özerk, bilimsel ve parasız eğitim kazanılmadıkça da gençlik durmayacak, mücadele edecektir.

Yine Gezi’de gördüğümüz baskı ve şiddet mekanizmalarının bir benzerini Boğaziçi’nde gördük, bugün de görmeye devam ediyoruz. İsyanların cemrelerini attığı her noktada kolluk eliyle oluşan  şiddet bugün de birçok üniversitede kendini gösteriyor. ÖGB şiddeti, kayyum baskıları, muhalif akademisyenlerin uzaklaştırılması, bilim karşıtı uygulamalı eğitim, tacizler bize bir öğrenci ayaklanmasından çekinildiğini gösterir nitelikte. O zaman da basına duyurduğumuz cümleyi bu noktada tekrarlamak gerekir: “İktidarın bu eylemleri bu kadar fazla gözaltılarla, baskınlarla bastırmaya çalışmasının bir sebebi de, ikinci bir Gezi Direnişi korkusudur.”

Genç ve enerjik bir hareket olan öğrenci hareketi bu ve benzeri durumlarda her türlü dezavantajlı koşula ve baskıya rağmen yılmadan gösterdiği direnç ile teslim olmayacağını göstermiştir. Bu noktada, Gezi’yi doğuran enerjinin ODTÜ Ayakta eylemleri olduğunun da altını çizmek gerekir.  Ciddi kazanımlar elde ettiğimiz de, hezimete uğradığımız da olmuştur ki bu mücadelenin doğası gereği normaldir. Ama bütün yıldırma çabalarına rağmen gençlik vazgeçmemiş, teslim olmamıştır.

Bugüne baktığımızda üzerimize düşen görev; mevcut sorunlarımızın altını çizerek yeni yöntemler geliştirmek olacaktır. Haklarımızı, özgürlüğümüzü, geleceğimizi elde etmiş değiliz, fakat her gündemden cebimize koyduğumuz çıkarımlarımız var. Bütün bunları başarmak için de gücümüzü bir araya getirmemiz, ortaklaşa ve birlikte tartışarak yol almamız gereklidir. Bu da Gezi Direnişi’nin gençliğe bıraktığı sokak mirasının temelini oluşturmaktadır.

Dokuzuncu yıl dönümünde Gezi’yle öğreniyor, onunla yaşıyoruz. Siyasal yasaklı, Taksim Meydanı’nı dolduran milyonlar o günlerde nasıl “Bu memleket halkındır!” iradesini gösterdiyse, bugün de okullar ve üniversitelerin bizim olduğunu haykırıyoruz. “Geleceğimizi kurtaralım!” sloganıyla çıktığımız bu yolculukta barış, özgürlük ve kardeşlik için büyüyen, tarihimizin aydınlık sayfasını selamlıyoruz: Yaşasın Gezi!

Yazar: Arda Duvarcı

Dokuz Eylül Üniversitesi

+1
1
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0