Etiket: manet

EMPRESYONİZMİN İÇİNDE BAŞLAYAN BİR BAŞKALDIRI: EDOUARD MANET

EMPRESYONİZMİN İÇİNDE BAŞLAYAN BİR BAŞKALDIRI: EDOUARD MANET

Empresyonizmin temeli 1874 yılında Paris’te bir grup sanatçının fotoğrafçı Nadar’ın stüdyosunda açtığı sergi ile atılıyor. Serginin eleştirmenlerinden Louis Leroy , sergideki eserler arasında bulunan Claude  Manet’in İmpression adlı eserini öylesine beğenmiyor ki ”Empresyonistlerin Sergisi”  başlıklı yazısında, bu eseri yerden yere vuruyor.  Ancak Leroy farkında olmadan, birazdan inceleyeceğimiz bu akıma isim sahipliği yapmış oluyor. Akımın sanatçıları Leroy’un […]

Read More