Category: Kültür – Sanat

Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik tasarım; bir iletiyi görsel veya yazı yoluyla, iki ya da üç boyutlu olmak üzere yapılan logo, afiş, billboard, kitap, dergi, animasyon, ambalaj tasarımı gibi yaratıcılık gerektiren ihtiyaçları karşılayan eğitim dalıdır. Grafik tasarımın kendi içerisinde hizalama, denge, karşıtlık, hareket, oran, yakınlık gibi belli başlı sanatsal ölçütleri vardır. Bir tasarım oluşturulurken bu tasarım öğelerine dikkat edilmesi […]

Read More

Nazım’ı Okumak

Nazım’ı Okumak

Dünyaya gelmiş belki de en büyük şairlerden biri, ne mutlu ki bize, bu topraklarda doğmuştur. Bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş, bu toprakların havasını solumuştur ve aldığı son nefese kadar da bu toprakların hasretini çekmiştir. 1951’de vatandaşlığının elinden alınmasının ardından bir daha çok sevdiği memleketine geri dönemedi Nazım. “Yazıları otuz, kırk dilde basıldı ama Türkiye’sinde […]

Read More

Dizi İncelemesi: Uysallar

Dizi İncelemesi: Uysallar

Hakan Günday ve Onur Saylak’ın üçüncü iş birliği olan Uysallar, orta-üst sınıf bir ailenin çatlaklarına ışık tutuyor. “Punk nedir?” sorusu üzerinden plaza yaşamının, şehirli modern ailenin ve toplumun içine karışırken kimliğimiz üzerinde mevcudiyet bulan sisin tasvirini yapıyor. 2017’de vizyona giren Daha ile beraber çalışmaya başlayan Günday ve Saylak; 2018’de puhutv’de izleyiciyle buluşan Şahsiyet ile dijital […]

Read More

Öğrenci Sendikası Öneriyor: Hayatın İçinden Filmler

Öğrenci Sendikası Öneriyor: Hayatın İçinden Filmler

Daha (IMDb:6.9): Gaza 14 yaşında olan bir gençtir. Küçük bir sahil kasabasında yaşayan Gaza, buradan ayrılmayı, öğrenimine büyük şehirde devam etmeyi hayal eder. Fakat babası onu hayallerinden çok uzak bir dünya ile tanıştırır. Babası onu insan kaçakçılığı şebekesinin içerisine dahil eder. Burada göçmenleri gözetlemekle görevlidir. Hayatını babasının baskıları ve gözetlemek zorunda olduğu göçmenlerle geçirmek zorunda […]

Read More

Dionysos’tan Brecht’e; Brecht’ten Direnişe

Dionysos’tan Brecht’e; Brecht’ten Direnişe

Tiyatroyu kısaca; insanlık tarihiyle başlayan, jest ve mimiklerin bolca kullanıldığı, içinde diğer sanatları da barındıran en kapsamlı sanat dalı olarak özetlemek mümkün fakat bugünün Türkiye’sinde var olan ve var olmakta direnen tiyatro; bundan çok daha fazlası demek. Ne demek peki “çok daha fazlası” ? Buna gelmeden önce Yunan mitlerinden başlayarak tiyatronun sürecine bir göz atalım. […]

Read More

Türkiye Rock Tarihi – Psychedelic Rock 1

Türkiye Rock Tarihi – Psychedelic Rock 1

TÜRKİYE ROCK TARİHİ –PSYCHEDELİC ROCK 1 Dünya’da standart ve geleneksel müzik normlarını yakıp yıkan bir müzik türünün, Türkiye’de  yansımalarına değineceğim. Bu türün en kilit basamaklarından, hatta günümüzde hala etkileyiciliğini devam ettiren psychedelic rock  gelişiminin ülkemizde de büyük yeri vardır. Bu özel yer devam ediyor ve sadece Türkiye’deki insanların değil Batılı dinleyiciler tarafından dinlenmeye devam ettiğini […]

Read More

Kübizmin Öfkesi : Guernica

Kübizmin Öfkesi : Guernica

Sanatın her türlüsünün zor günler yaşadığı bu süreçte biraz eskiye gidip, herkesin çok iyi bildiği bir eseri ve bu eserin belki de bu denli çarpıcı olmasını sağlayan akımdan -kübizm- den bahsedelim. Akımın çıkışı Cezanne’nın eserlerindeki doğayı geometrik formlarda gösterme anlayışına dayansa da biz bu akımı en çok Picasso ile tanıyoruz. Akımın ismi eleştirmen Louis Leroy’un, […]

Read More

EMPRESYONİZMİN İÇİNDE BAŞLAYAN BİR BAŞKALDIRI: EDOUARD MANET

EMPRESYONİZMİN İÇİNDE BAŞLAYAN BİR BAŞKALDIRI: EDOUARD MANET

Empresyonizmin temeli 1874 yılında Paris’te bir grup sanatçının fotoğrafçı Nadar’ın stüdyosunda açtığı sergi ile atılıyor. Serginin eleştirmenlerinden Louis Leroy , sergideki eserler arasında bulunan Claude  Manet’in İmpression adlı eserini öylesine beğenmiyor ki ”Empresyonistlerin Sergisi”  başlıklı yazısında, bu eseri yerden yere vuruyor.  Ancak Leroy farkında olmadan, birazdan inceleyeceğimiz bu akıma isim sahipliği yapmış oluyor. Akımın sanatçıları Leroy’un […]

Read More

Toplumda empati

Toplumda empati

Empati nedir? İlk olarak bu kelimenin etimolojik kökenine bakarak başlayabiliriz. Empati veya eşduyum Yunan dilindeki Empathia’dan köken almaktadır ve ilk olarak Aristo’nun Rhetoric eserinde kullanılmıştır. Burada “em” önekinin karşılığı “içinde, içeride”; “pathia” nın karşılığı ise “hissetme” anlamına gelmektedir. Empati en basit ifadeyle kişinin kendisini bir başkasının yerine koyabilmesi, duygularını, içinde bulunduğu durumu ya da davranışlarındaki […]

Read More