Korona günlerinde ve sonrasında dayanışma

Korona günlerinde ve sonrasında dayanışma

Bir kısmımızın mecburen eve kapandığı, diğer kısmımızın ise kelimenin tam anlamıyla kelle koltukta çalışmak zorunda kaldığı bugünlerde dayanışma kelimesini belki de her zamankinden daha sık duymaya başladık. Bir yanda sosyal izolasyonla gelen yalnızlaşmanın psikolojik etkileri, diğer yanda ise kendi sağlığımızı ve hatta belki daha da önemlisi ailemizin ve çevremizin sağlığını tehdit eden koşullarda çalışmak ise bize dayanışmanın basit bir kelimeden daha fazlası olduğunu bir kez daha gösterdi. Tam da bu nedenle hem korona günleri hem de sonrası için dilimizde dolaşan bu dayanışma sözcüğünün altını doldurmak ve somutlaştırmak bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.

Dayanışmanın sözlük anlamıyla başlayacak olursak karşımıza çıkan: “Bir topluluğu oluşturanların bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, birbirini kollamak”. Peki biz burada vurgulanan “ortak duygu ve düşünceler çerçevesinde beraber harekete geçmek, mücadele etmek” anlamının somut karşılığını nasıl kurgulamalıyız?

Bu noktada öğrencilerin lise ya da üniversite fark etmeksizin her geçen gün yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunlardan tekrar tekrar bahsederek canımızı daha fazla sıkmanın gereği olmayacağını düşünüyorum. Üstelik bunları zaten her geçen gün bizzat tecrübe ediyoruz. Bu sorunların çözümünün nereden geçtiğini ve nasıl başarılabileceğini tartışmaya açmak bu açıdan daha anlamlı olacaktır. Yüzümüzü bu soruya çevirdiğimizde ise karşımıza yan yana gelip ortak mücadele edebileceğimiz dayanışma ağları fikri çıkıyor. Mahallede, üniversitede, lisede, iş yerinde fark etmeksizin ortak kaygılarımızla, yine kendimizden ve yol arkadaşlarımızdan başka kurtarıcı beklemeden dayanışmak…

Peki Bunu Nasıl Başarabiliriz?

Öğrenci Sendikası’na da bu bağlamda bir dayanışma ağı perspektifiyle bakmak gerekiyor, öğrencilerin üniversite ya da liselerinde tekil olarak aradıkları hak mücadelelerini birleştiren bir dayanışma ağı.  Bu tekil ağları kurmak ve halihazırda var olanları aktif bir şekilde kullanmak bugün üstümüze düşen önemli bir görev. Tekil olmanın yalnızlığına düşmeden beraber mücadele edebileceğimiz bir platform olarak dayanışma ağlarını ya da eş anlamlı olarak Öğrenci Sendikası’nı ihtiyaç duyduğumuz her alanda kurabildiğimiz ölçüde idealimizdeki eğitim ortamına ulaşmak bir hayal değil. Önemli olan bu iradeyi ortaya koyabilmek ve sıra arkadaşlarımızı da omuz omuza mücadele edebileceğimiz bu platforma katmayı başarabilmek.

Öğrenci Sendikası ve mücadele yöntemleriyle ilgili değinilmesi gereken bir diğer nokta da isminde geçen “sendika” vurgusunun biz gençlere yabancı olmasa da bürokratik ve hiyerarşik bir çağrışım yapabilmesi. Ancak tam da yukarıda değinmeye çalıştığım gibi bir dayanışma ağı bakış açısıyla kurulacak ve gençliğin dinamizmiyle büyüyecek bir Öğrenci Sendikası, bu olumsuz özelliklerin tam aksine katılımcılığın ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir yapı olacaktır. Her okulda kurduğumuz/kuracağımız sendika meclisleri, her üyesinin kendini hem gerçek anlamıyla bir özne hissettiği hem de yol arkadaşlarıyla beraber bir bütünün parçasını oluşturarak omuz omuza mücadele ettiği bir yapı haline gelecektir.

Bu anlayışı içinden geçtiğimiz korona salgını sürecinde de kurmak ve korumak, hiçbirimizin yalnız olmadığını hissettirmenin yanında salgın sonrasında karşılaşacağımız en temel sosyal, demokratik ve ekonomik haklarımız için bir dayanışma platformunun da inşası olacaktır.

Tek tek hepimizin şikayetçi olduğu sorunları çözebilmek ancak bir araya gelerek mümkün olabilir. “Ben tek başıma neyi değiştirebilirim ki?” demek yerine, beraber yürüdüğümüzde ortaya çıkacak potansiyeli düşünüp dayanışmayı büyütmeye bugünden başlayabiliriz. Hayatın her alanında hakları için mücadele eden biz öğrencilerin bunu başarabileceğimize  inanmamamız için hiçbir nedeni yok. İçinde bulunduğumuz bu zorlu ve yalnız günlerde, hepimizin sevdiğini düşündüğüm umut dolu bir sloganla bitirmek istiyorum:

Yaşasın Öğrenci Dayanışması!

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0