Irkçılık sürüyor: İsyan önünü kesiyor

Irkçılık sürüyor: İsyan önünü kesiyor

ABD’de siyah beyaz ayrımcılığının ve  siyahi insanlara karşı ırkçılığın sağlam tarihsel kökleri var. Elbette ayrımcılığın ve ırkçılığın yaşandığı ilk yıllar ile günümüz arasında oldukça büyük farklar bulunuyor. Bu süreçte siyahi insanların yıllardır verdiği mücadele ve ödediği bedeller bunun yanında da mücadele ile kazandıkları hakları var.

Yasalar önünde ırklar arası eşitlik olmasına rağmen, toplumda ırkçılık tamamen yok edilmiş değil. Örneğin, okullarda yapılan bazı araştırmalarda siyahi öğrencilerin diğer ırklardan arkadaş edinemedikleri ortaya çıkmış. Oysaki bundan elli yıl önce ”ırklar arası eşitlik” sağlanmış, ayrımcılığın ortadan kalkacağı sanılmıştı. Her alanda olduğu gibi beyazların ve siyahilerin arasındaki gelir farkı eğitimde de kendini belli ediyor. Okulların bütçesi bağlı bulundukları yönetim tarafından karşılanıyor. Bu sebeple de yerel refah düzeyi ile okullardaki donanım arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Yani bugün yaşadığımız dünyada hala, ırkından ve etnik kökeninden dolayı iyi eğitim alamayan birçok çocuk bulunuyor. Siyahilerin okuduğu, çoğunluk olduğu okullara daha az kaynak ayrılması yaygın uygulamalardan sadece biri. Bir de, eğitimin kalitesi de yerine göre değişiyor.

Eğitim nasıl farklı ise, iş bulmada da ayrımcı uygulamalar yaygın olarak görülüyor. Siyahi insanlara iyi iş imkanları sunulmuyor. Irk ayrımı iş yerlerinde de oldukça yaygın bir şekilde ve gizlenmeden yaşanıyor. Beyazlar diğer ırklara kıyasla daha kolay ve daha rahat yükselebiliyor.

Kölelik yaklaşık bir buçuk asır önce verilen mücadelelerle yasaklanmış olsa da siyahiler hiçbir zaman beyazlarla eşit bir statüye kavuşamadı. 1950’lerden itibaren yükselen özgürlük hareketi sonucunda siyahilere önemli haklar tanındı, fakat gerçek bir eşitlik sağlanamadı, verilen haklar yalnızca kağıt üstünde kaldı. Siyahiler arasından da başarılı bilim insanları ve politikacılar çıkabiliyor. Fakat bu yanıltıcı bir duruma yol açıyor ve hayatın gerçeklerini olduğu gibi yansıtmıyor. Siyahi biri yüksek kademeli bir yere gelse de, hatta başkan bile olsa yine de bu durum, hiçbir zaman toplumun genelini yansıtmamakta.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0