Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik tasarım; bir iletiyi görsel veya yazı yoluyla, iki ya da üç boyutlu olmak üzere yapılan logo, afiş, billboard, kitap, dergi, animasyon, ambalaj tasarımı gibi yaratıcılık gerektiren ihtiyaçları karşılayan eğitim dalıdır. Grafik tasarımın kendi içerisinde hizalama, denge, karşıtlık, hareket, oran, yakınlık gibi belli başlı sanatsal ölçütleri vardır. Bir tasarım oluşturulurken bu tasarım öğelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.*

Grafik tasarımcı; web siteler, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımı üzerine emek ve zaman harcayan kişidir.*

Grafik ve tasarımın tarihi; MÖ 14,000’lerde yapılmış mağara resimlerine ve İÖ 4. yüzyılda yazının başlamasına dayandırılabilir. Sonraları daha çok el yazması dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olacaktır. Johann Gutenberg’in Avrupa’da 1450’lerde hareketli matbaa’yı icadının ardından kitaplar yaygınlaşmaya başlar ve tam da o dönemlerde entelektüel düşünce, din etrafında olduğundan ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dini içerikli kitaplar olur.** Dünya çapında internet ve teknolojinin zaman içerisinde günümüze kadar ki hızla gelişimiyle grafik tasarım’da teknolojinin hızından nasibinin alıp, paralel şekilde teknoloji ile beraber gelişmektedir.

Yeni Tekonolojilerin Işığında Grafik Tasarım

Bilgi ve teknolojinin bu hızlı artışı (üstel artış ya da büyüme), yakın bir gelecekte tasarımcıları daha fazla arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanlarına itecektir. Her iki mecrada da grafik tasarım daha çok hareketli tasarım ve etkileşimli tasarım alanlarına yoğunlaşacaktır demek yanlış olmaz.*** Oyun tasarımlarının ulaştığı nokta hem illüstrasyonların zenginliğini hem de etkileşimli cihazların geldiği noktayı özetler niteliktedir. Birçok grafik tasarımcı adına, iş ilanını ”sebze çorbası” gibi yayınlayan patronların ilanlarda aradığı grafiker sayısı bir iken, grafikerde aranılan nitelikler sıralandıkça iki, üç hatta dört personel beklentisi ortaya çıkıyor. Ve bunun beraberinde patronların düşük maaşlarla, esnek çalışma saatleriyle, mezun olmadan deneyim sahibi olmanız gibi gerekçelerle grafikerlerin çalışması istemensinden dolayı alanlarında başarılı olan grafikerler kendilerine iş bulamamaktadır. Bunun sonucunda çoğu grafik tasarımcı, bilgisayar ve yazılım ile kendilerine freelance sektöründe şans yaratmaya çalışmaktadır. Grafik tasarım adına Gerilemekte olan matbaa, gelişmekte olan freelance sektörü bu durumu onaylar niteliktedir.***

Grafik tasarım ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmenin oyunlardaki ilerleyişini anlamak için “GTA” oyun serisinin zaman içerisinde değişmiş sahneleri incelenebilir. İnsanlar, oyunlardaki deneyimleri daha fazla talep eder ve oyun sektörünün daha fazla büyümesine neden olmuştur.

Bu da tasarımcıları oyuncuları ya da kullanıcıları içine alan, deneyim kazandıran şeyler tasarlamaya itmektedir: “Günümüz de bu deneyim, konsol ve bilgisayarlara eklenen VR gözlükler ile mümkün olsa da, henüz istenilen aşamaya gelinememiştir. Şüphesiz gelecekte oynayacağımız oyunlar bilgisayar ya da televizyon ekranlarında değil, gelişen teknoloji ve sanal gerçekçilik ürünleriyle bizzat içerisinde bulunacağımız bir atmosferde oynanmak üzere tasarlanacaktır”.

 

Yazar:Renas Akkuş

https://tr.wikipedia.org/wiki/Grafik_tasarım#Ayrıca_bakınız

*https://www.basyolla.com/blog/grafik-tasarimci-kimdir-grafik-tasarim-nedir

**https://www.gen3.com.tr/tasarim/grafik-tasarim-tarihi.html#:~:text=Sonraları%20daha%20çok%20el%20yazması,dağıtılmaya%20başlanan%20kitaplar%20dinsel%20kitaplardır. 

***https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/949734

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0