Durumu tersine çevirelim

Durumu tersine çevirelim

Çeviri Gazetesi için 2020 yılının sonlarından başlayarak günümüze kadar gelen süreç, tüm olumsuz koşullara rağmen olumlu kimi sonuçlar da içeriyor.

Yalnızca gazetenin çeviri faaliyetlerinin büyüdüğü ve geniş bir çevirmen-öğrenci ailesine dönüştüğümüz değil, aynı zamanda kısıtlı imkânlarımızı Türkiye’de yabancı dil bölümü öğrencilerinin sorunlarını kamuoyuna duyurmak için de kullanabildiğimiz bir durumda bulunuyoruz. Öğrenci Sendikası’nın bünyesinde çalışmalarına devam etme kararı alan Çeviri Gazetesi, bu sayede ülkemizde öğrenci haklarının dile getirilmesi ve geliştirilmesi konusunda da sorumluluk üstleniyor.

Geçen aylarda “Durumu Tersine Çevirelim!” adıyla başlattığımız anket çalışması, sosyal medya ve okul-sınıf grupları aracılığıyla yabancı dil bölümlerinde öğrenim gören veya görecek olan lise ve üniversite öğrencilerine yönelikti. Bu ankette; en temel başlıklar üzerinden üniversitelerde ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız, ülkemizde yabancı dil eğitimi niteliksel anlamda ne durumda, bu sorunlar yalnızca üniversiteye özgü olarak mı karşımıza çıkıyor gibi sorulara yanıtlar aradık. Toplamda 500 kişi ile yaptığımız ankette aslında bizi şaşırtmayan, ancak ülkemizde yabancı dil eğitiminin durumu açısından oldukça endişe verici sonuçlar elde ettik.

Bu sonuçlardan bazılarını inceleyecek olursak,

Yukarıda tüm detaylarıyla olmasa bile anketin kimi sonuçlarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu sonuçlar bir bütün halinde bize gösteriyor ki, ülkemizde yabancı dil eğitiminin ciddi bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Dünyanın git gide birbirine daha hızlı ve daha fazla bağlandığı, kültürlerarası etkileşimin arttığı bu dönemde bir ülkenin diğer dilleri kendi yurttaşlarına ne kadar iyi öğretebildiği konusu, yalnızca pedagojik bir mesele olmanın çok ötesinde. Diğer dilleri ve kültürleri daha iyi anlamak, onlarla etkileşim içinde olmak demek ülkemizin ekonomik ve kültürel olarak daha zengin bir kaynaktan beslenmesi demektir aynı zamanda.

Sonuç olarak anket çalışmamızı sona erdirirken, bu sonuçlar bizim için de ders niteliğinde oldu elbette. Bugünden baktığımızda gerek Çeviri Gazetesi gerek Öğrenci Sendikası bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha fark ediyoruz. Eğer sonuçların ve şu anki durumun tersine çevirilmesi gerekiyorsa, bunu da yapabilecek olanlar yine bizleriz. Bir araya geldiğimiz platformlarda, gerek elimizdeki imkânları kullanarak gerekse yeni imkânlar yaratarak yabancı dil bölümü öğrencilerinin sorunlarını daha yüksek sesle duyurabilmek ve çözümü birlikte arayabilmek için çok daha fazlasını ortaya koymalıyız. İşsizlik, niteliksizlik, geleceksizlik kaderimiz değil, olmayacak!

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0