Hocamızın gülüşüne sahip çıkıyoruz!

Hocamızın gülüşüne sahip çıkıyoruz!

Değerli basın emekçileri ve sevgili Maltepe sakinleri,

Sonuna geldiğimiz 2020 yılı salgın hastalıkların, doğal afetlerin ve adaletsizliklerin yılı olduğu gibi kadın cinayetlerinin ve bu cinayetlere göz yumanların da yılı oldu.

Türkiye gün geçtikçe bir şiddet, baskı ve zorbalık coğrafyası haline geliyor. Ülkemiz, dev bir kadın mezarlığına dönüşüyor. Yalnızca 2020 yılında 382 kadın cinayeti kayıtlara geçti. Memleketin dört bir yanında kadınlar çeşitli bahanelerle öldürülürken katiller iyi hal indirimlerinden faydalanıyor, ödül gibi cezalar alıyor. Üstelik yalnızca sokakta ya da evde değil akademide de şiddetin, tacizin ve mobbingin hangi seviyelere ulaştığına hep birlikte tanık oluyoruz.

Dün canice katledilen 3 kadından biriydi Aylin Sözer. İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı’ydı. Bir cani onu hayattan ve çok sevdiği öğrencilerinden vahşice kopardı. Aylin Hoca öğrencilerine her fırsatta iyiyi, doğruyu, güzeli anlatmaya ve öğretmeye çalışan bir öğretim görevlisiydi.

Biz bugün Aylin Hoca’nın Kemal Delbe isimli erkek tarafından yakılarak katledildiği evinin önündeyiz. Hüzünlüyüz, ancak hüzünden öte öfkeliyiz. Ülkemizde kadın katilleri elini kolunu sallayarak gezebildiği için, iyi hal indirimlerinden faydalanabildiği için öfkeliyiz. Yetkililer kadınların katledilmesini önleyebilecek adımlar atmadığı için, hocamız hayatının baharında bizden koparıldığı için öfkeliyiz. Bu öfkeden ötürü bugün hocamızın evinin önündeyiz.

Dün yaşanan cinayetten en az katil kadar evde, sokakta ve akademide kadına yönelik şiddete ve tacize karşı önlem almayanlar da sorumludur. Tacizcileri akademide barındıranlar, ünvanından ötürü kadın düşmanlarına göz yumanlar da sorumludur.

Ülkemizde siyasi iktidar kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek için politikalar oluşturmanın değil, İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmanın peşinde. Erkeği koruyan ve cezasız bırakan yargıyı düzeltebilecek hiçbir reform önerisi ise henüz yapılmadı.

Eğer bugün aramızda olsaydı Aylin Hoca da tüm bunlara karşı mücadele etmemizi, geleceğimize sahip çıkmamızı isterdi. Bu vesileyle bir kez daha kadın cinayetlerinin politik olduğunu, önlem almayanların da katledenler kadar sorumluluk taşıdığını ve mücadeleden başka çaremizin olmadığını belirtiyoruz. Öğrenci Sendikası İstanbul Temsilciliği adına biz de akademide kadına yönelik her türlü şiddetin, baskının ve tacizin karşısında yılmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz.

Aylin Hocaya söz veriyoruz: Gülüşüne sahip çıkacağız!

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0